שיחרור מאחריות מקצועית

  שחרור אחריות    הטיפול אינו טיפול רפואי או כתחליף לטיפול רפואי , במקרה רפואי יש להתייעץ עם גורם רפואי מוסמך . הטיפול אינו טיפול פסיכולוגי או תחליף לטיפול פסיכולוגי , במקרה של בעיה פסיכולוגית יש להתייעץ עם גורם מוסמך . הטיפול אינו טיפול פסיכיאטרי או תחליף לטיפול פסיכיאטרי , במקרה של בעיה פסיכיאטרית יש […]